Ogłaszamy iż w ramach funduszu dotacyjnego „Mazowiecki Fundusz Strukturalny” do ostatniego etapu przechodzą następujące projekty:

 • stworzenie cyfrowej platformy rozwiązywania problemów technicznych Naprawiszto – treningi z konfliktów
 • zbudowanie nowoczesnego systemu wytwarzania wspomaganego komputerowo skierowanego dla przemysłu metalowego – szkolenia biznesowe
 • Szkolenia Dla Przedstawicieli W Tarnowie – treningi z asertywności
 • stworzenie platformy do bezobsługowej budowy, publikacji sprzedaży, i wymiany e-szkoleń Cyfrowaszkolapl – internetowy serwis e-szkoleń – szkolenia HR
 • zbudowanie portalu udostępniającego informacje o wydarzeniach i miejscach pozwalających efektywnie zorganizować czas wolny – treningi handlowe
 • stworzenie serwisu internetowego wwwalekiedypl stanowiącego platformę komunikacji między organizatorami wydarzeń kulturalno-rozrywkowych, a ich odbiorcami – szkolenia z zarządzania projektem
 • wypracowanie serwisu wycenterpl jako kompleksowa weryfikacja rynku nieruchomości – treningi firmowe
 • wzrost konkurencyjności na rynkach zagranicznych poprzez stworzenie planu rozwoju importu – treningi z konfliktów
 • zoptymalizowanie efektywności przedsiębiorstwa poprzez implementacja nowoczesnego modelu B2B łączącego i – szkolenia negocjacyjne
 • AMBER-NETpl – koncepcja zdalna automatycznie gromadząca i udostępniająca informacje o aktualnych ofertach przetargowych – szkolenia negocjacyjne
 • – warsztaty z kreatywności
 • Bioaktywacja siarki odpadowej na potrzeby rekultywacji i nawożenia gleb – szkolenia negocjacyjne
 • Biotransformacje użyteczne w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym – szkolenia z asertywności
 • Budowa oraz promocja cyfrowej platformy oceny pracodawców i usług HR – treningi z przywództwa
 • Dokonanie zgłoszenie wynalazku przedsiębiorstwa M-3 Iwona Pacura – szkolenia z zarządzania projektem
 • Dywersyfikacja produkcji w oparciu o innowacyjną technologię czystego azotu – szkolenia zamkniete
 • zdigitalizowana wymiana zasobów jako narzędzie automatyzacji procesów biznesowych w firmie ABT AUTONISS – szkolenia HR