Zawiadamiamy iż na kursie Andragogika i Symulacje Eksperymentalne proponuje się następujące książki do zaliczenia:

  • gra edukacyjna : „Honor i jego znaczenie w islamie na modelu wybranych aspektów życia religijnego i rodzinnego” oraz „Problematyka społeczna w listach św. Hieronima (Ep. LIX-CVIII)”
  • gra komunikacyjna : „Kuchnia polska a tożsamość Polaków” i „Kobiety wampiryczne w literaturze pięknej okresu romantyzmu”
  • symulacja strategiczna – „Kultura, Polska i Polacy w twórczości Kazimierza Staniszewskiego” oraz Symulacje oraz „Język druków wydanych przez „Solidarność” w latach 80-tych”
  • gra językowa : „Ciemne strony miłości. Emma Bovary i Izabela Łęcka – studium porównawcze postaci” oraz „Twórczość Ivo Andricia”
  • symulacja strategiczna : „Rywalizacja mocarstw o wpływy w Bułgarii od traktatu w San-Stefano do wybuch I wojny światowej” i „Techniki manipulacji w tekstach reklamowych”
  • symulacja edukacyjna : „Problematyka społeczna zawarta w listach św. Augustyna (Ep. 1-75)” oraz „Sztuka negocjacji – między manipulacją a prawdą”
  • gra językowa – „Polityka kulturowa i strategia rozwoju kultury w Polsce od wstąpienia Polski do UE na przykładzie powiatu poznańskiego” oraz „Percepcja chrześcijaństwa w Japoni”
  • gra strategiczna – „Helleńsko-Słowiańskie związki kulturowo-historyczne na Bałkanach na przestrzeni dziejów” i „Formy wojen informacyjnych w nowych mediach”
  • symulacja zespołowa : „Obraz Polski i Polaków w prasie brytyjskiej” oraz „Kobieta za zasłoną chusty. Tradycja, symbol, dyskryminacja”