• Ewaluacja POIG 2010
 • Foresight w zakresie priorytetowych i innowacyjnych technologii zagospodarowywania odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennego
 • Grupa preparatów z tacalcitolem jako substancją aktywną PKWiU – 244213-6000 – szkolenia firmowe
 • Infrastruktura e-Usług Resortu Finansów – treningi handlowe i dodatkowo szkolenia z konfliktów
 • modernizacyjne, energooszczędne membranowe moduł przepływowe nowej generacji – szkolenia menedżerskie
 • Stażowe Szkolenia Handlowe Warszawa – szkolenia z asertywności i zamknięte szkolenia menedżerskie
 • Internet w Twoim zasięgu – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Tomaszowskim
 • mobilna koncepcja publikacji e-książek dla wydawców społecznych i zawodowych na platformy mobilne i desktopy – treningi miekkie
 • Kompleksowa metodyka wytwarzania polimerów konstrukcyjnych na bazie poli(tlenku fenylenu) – warsztaty z konfliktów
 • Kompozyty i Nanokompozyty Ceramiczno-Metalowe dla Przemysłu Lotniczego i Samochodowego (Akronim: KomCerMet) –
 • milesandpointseu – wypracowanie platformy transakcyjnej przeznaczonej dla uczestników projektów lojalnościowych – warsztaty menedżerskie
 • Nowa generacja energooszczędnych napędów elektrycznych do pomp i wentylatorów dla górnictwa
 • Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali – warsztaty zamkniete
 • Nowy park wodny: geotermalna innowacja w usługach leczniczo-rekreacyjnych – treningi z zarządzania projektem
 • Otwarcie na świat – ograniczenie wykluczenia zdalnego w Gminie Pcim, Budzów i Mszana Dolna – treningi menedżerskie
 • Paletyzator – nowoczesne maszyna do narzędziowego układania opakowań na paletach
 • Pierwsza na świecie proekologiczna produkcja płyt uszczelniających z zastosowaniem nanomateriałów – treningi firmowe
 • Pora na Francję, czyli kolejny kierunek dynamizacji eksportu firmy Dremex sp z oo – krok pierwszy stworzenie harmonogramu – treningi menedżerskie
 • Poszukiwanie nowych substancji fotoprotekcyjnych do zastosowania w ochronie zdrowia ludzkiego, PKWiU – 7219 Z
 • Profesjonalne doradztwo dla Nanotel Sp z oo w drodze na rynek NewConnect – warsztaty z zarządzania projektem
 • Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych – szkolenia z przywództwa
 • Rozpoczęcie eksportu usług i produktów poligraficznych przez firmę Print Care Sp z oo
 • rozwój importu na terenie Szwecji i Niemiec w aspekcie harmonogramu ekspansji ekspansji rynkowej – warsztaty HR
 • wzmocnienie strategii działania działalnosci eksportowej przez udział w misji gospodarczej do USA
 • unowocześnienie działalności eksportowej poprzez sporządzenie koncepcji rozwoju importu – treningi z przywództwa
 • rozwój firmy EVENT 4×4 poprzez import usług
 • skok technologiczny firmy SERPOL COSMETICS poprzez import produktów w kierunku rynków UE – szkolenia z obslugi klienta
 • rozwój powiązań kooperacyjnych Klastra NUTRIBIOMED zmierzających do komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań
 • SMT OPTYMALIZACJA – sporządzenie i implementacja nowoczesnego rozwiązania ekonometrycznego optymalizacji kosztów i frachtów w logistyce i transporcie drogowym – treningi z przywództwa
 • TechnoBoard – pre- i inkubator komercjalizacji przedsięwzięć gospodarki elektronicznej
 • Umocnienie pozycji konkurencyjnej firmy Dramers na rynkach zagranicznych w latach 2010-12 – treningi z komunikacji
 • Uruchomienie innowacyjnej technologii produkcji substancji czynnych oraz rozbudowa infrastruktury B+R – treningi zamkniete
 • Uzyteczny i nowoczesny portal e-usług – zarządzania szczepieniami
 • Wejście DORFIN Sp z o o na zagraniczne rynki, na podstawie opracowanego planu ekspansji importu – szkolenia negocjacyjne
 • Własność intelektualna majątkiem przedsiębiorstwa – szkolenia negocjacyjne
 • wzmocnienie usług doradczych niezbędnych do zainicjowania działalności eksportowej
 • Wyposażenie w sprzęt i materiały biurowe Instytucji Pośredniczącej w MG w 2011 r – szkolenia biznesowe
 • Wzmocnienie przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym poprzez wdrożenie nowych wzorów żaluzji – warsztaty handlowe
 • nabycie i wypracowanie produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia e-usługi aukcje odwrotne i e-usługi zamówienia zbiorowe
 • zakup i implementacja wielopoziomowego procesu ONETASK usprawniającego procesy wymiany informacji pomiędzy firmą Netizens i klientami – treningi negocjacyjne
 • Zgłoszenie międzynarodowe i zgłoszenie krajowe wynalazku pt Zawieszenie dla pojazdów, zwłaszcza drogowych i terenowych – warsztaty z zarządzania czasem}