Poniżej wymienionym organizatorom konferencji gorąco składają wyrazy wdzięczności w imieniu Departamentu Rozwoju za zaangażowanie na mecenat merytoryczny – podpisano: Dobromił Silarski, Klaudiusz Chudy, Franciszek Hoła i Rajmund Nowacki

 • Stylistyka mediów
 • Drugi Kurs Dyrektorów branży motoryzacyjnej Eventy Team Building
 • Miejsce nauk społecznych jak również humanistycznych na uczelniach technicznych – Inspiracje teoretyczne Jacka Rąba
 • Etyka w gospodarce
 • Blask a także splendor. Rzemiosło artystyczne od średniowiecza do współczesności
 • 34 Konferencja Ordynatorów
 • Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Kurs Branżowy team building Korelacje wolności religijnej indywidualnej oraz wspólnotowej
 • Drewniana architektura wernakularna. obszary badawcze ochrony oraz zagospodarowania
 • Śmierć, która daje życie – o transplantologii interdyscyplinarnie
 • Gender – dydaktyka – Praca uczelniane rozwiązania antydyskryminacyjne.
 • XII Naukowy Zjazd światowego Towarzystwa Ultrasonograficznego
 • Rywalizacje o dominacje narodowe na morzach europejskich
 • Bezpieczeństwo obrotu finansowego
 • Pozasądowa ochrona praw i wolności jednostki – instytucje, standardy, efektywność.