Ćwiczenia szkoleniowe – literatura pomocnicza na ćwiczenia:

 • Gry Dla Niefinansistów andragogiczne
 • Akademicka Wyprawa Górska do Maroka „Atlas szkoleniowy 73” – sprawozdanie
 • Gry strategiczne , prof. G. Aleksy
 • Ewaluacja biznesowa i menedżerska działań menedżerskich i finansowych podejmowanych na rzecz współpracy przedsiębiorstw ze szkołami i placówkami kształcenia zawodowego w ramach realizacji projektów szkoleniowych PO KL w województwie świętokrzyskim w kontekście realizacji przyszłej perspektywy finansowej 2014-2020
 • Katalog HR zabytków archeol. Muzeum Żup Krakowskich
 • Symulacje menedżerskie , prof. F. Chachulski
 • Ocena biznesowa efektów wsparcia Osi Priorytetowej 1, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia przedsiębiorstw w ramach RPO WP
 • Ocena biznesowa stopnia zainteresowania pracodawców współpracą z placówkami kształcenia zawodowego w zakresie praktycznych form nauczania i przygotowania zawodowego w kontekście wdrażania Działania 9.2 POKL
 • Oznaki Oddziału Akademickiego PTTK w Krakowie – Katalog HR wystawy
 • Renesans w Polsce
 • Toruń i okolice – przewodnik szkoleniowy i plan miasta
 • Zarys dziejów architektury w Polsce. Wyd. III
 • Międzynarodowy konkurs kreatywności Odyseja Umysłu
 • Medytacyjna modlitwa zachodu – David Burton Bryan (743)
 • Panna Nikt – Tomasz Tryzma (770)
 • Rzeczpospolita w dobie złotej wolności (1648-1763) Józef Andrzej Gierowski (1536)
 • Ta przyziemna magia – Mary Stewart (2119)
 • Zawsze słucham misia – Harry Harrison (3092)
 • Milczące między nami – Józef Hen (3779)
 • Paroksyzm – Józef Łoziński (4070)
 • Don Kichote – Miguel Cervantez (4758)
 • Dwie damy na pozór – Grażyna Sosińska (5576)
 • Z dobrego serca – Lucjan Rydel (6495)
 • Życie Jezusa – Ellen G. White (6688)
 • Gry z zarządzania , prof. dr hab. D. Baron